Kartelat

ProCredit Bank është banka e parë në Kosovë e cila ka ofruar kartela  ndërkombëtarisht të pranuara si: Master Card, Maestro, VISA Classic dhe  VISA Electron.

Të gjitha këto kartela të ProCredit Bank ju ofrojnë qasje në të holla 24 orë, 7 ditë në javë, madje edhe në valutat lokale në mbarë botën. Me këto kartela klientët mund të tërheqin para në bankomate si dhe të paguajnë mallra dhe shërbime.

ProCredit Bank është banka e parë në Kosovë e cila ka ofruar kartela ndërkombëtare të pranuara si:

Të gjitha këto kartelat e ProCredit Bank ju ofrojnë qasje në të holla 24 orë, çdo ditë të javës, madje edhe në valutat lokale në mbarë botën. Me këto kartela klientët mund të tërheqin para në bankomate si dhe të paguajnë mallra në dyqane.