Kontaktet

Për çdo pyetje lidhur me bankën tonë luteni të plotësoni formën e mëposhtme.

Drejtuar: info@procreditbank-kos.com

Emri *

E-mail *

Mesazhi *

Për çdo pyetje, koment apo ankesë lidhur me shërbimet e bankës luteni të plotësoni formën e mëposhtme.

Drejtuar: customerservice@procreditbank-kos.com

Emri *

E-mail *

Mesazhi *

Adresa Postale:

ProCredit Bank, Kosovë
Rr. Nëna Terezë Nr. 16
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Numri i biznesit : 70050026

Tel: +381 (38) 555 555 ose +386 (0) 49 555 555
Fax: +381 (38) 248 777

Dërgesat
ProCredit Bank, Kosovë
Rr. Nëna Terezë Nr. 16
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës