Shërbimet në bankomat

Shfrytëzoni rrjetin e gjerë të bankomatëve prej 150 sosh anë e mbanë Kosovës, 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, me qëllim që të keni qasje në të hollat tuaja dhe të kryeni një sërë shërbimesh bankare.

Cilat janë shërbimet që mund t’i kryeni me bankomat?

  • Tërheqja e parave
  • Informata mbi gjendjen e llogarisë tuaj
  • Mbushjen e telefonit ( Vala, Ipko dhe Z-mobile) përmes “Mbushje telefoni”
  • Pagesën e faturave mujore të KEK-ut dhe PTK-së
  • Të pajiseni me 3-D Secure (iPin)
  • Ndërrimi i PIN-it.

Kush mund t’i përdorë këto shërbime në bankomat?
Të gjithë ata që kanë njërën nga kartelat e ProCredit Bank.

Këto shërbime ju ndihmojnë që të zhvilloni një biznes më konkurrues apo t`i menaxhoni financat tuaja personale më thjeshtë dhe në mënyrë fleksibile.

Shpendaj