Çmimorj, kushtet dhe rregullat e përgjithshme për klientët e biznesit