Često postavljana pitanja i odgovori

Na početku se uključite na stranicu e-Banking preko ovog linka. Kod “Ime korisnika” molimo vas da napišete ime korisnika koje ste dobili u banci tokom sporazuma za e-Banking. Kod prostora “Lozinka” molimo vas da napištete lozinku, kao i u novoj stranici koja se pojavljuje kada kliknete nastavi kod “tokena” štampajte šesto cifreni broj tokena. Token je sprava koja čini transakcije preko e-Banking- a sigurnijima.

Takođe vi možete da upotrebite i mobilnu verziju e-Banking-a, gde možete da se uključite preko ovog linka.

Promenu lozinke možete da izvršite preko opcije “Promena lozinke” koja se nalazi na glavnoj stranici e-Banking-a. Tokom postupka promene lozinke biće vam zatražen e-mail i broj telefona koje ste registrovali u banci. Vi ćete primiti jedan obaveštajni email od banke da je zahtevana promena lozinke, stoga u slučajevima kada vi niste inicirali jedan takav zahtev i primite jedan takav email, vaša je odgovornost da kontaktirate banku da bi blokirali uslugu.

Za privatne klijente mi smo razvili jednu novu metodu bezbednosti, koja se naziva SMS Tan. Ova metoda je slična sa tokenom, samo što će klijenti dobiti preko SMS-a šesto cifreni kod za pristup u e-Banking. Trebate obratiti pažnju da ćete SMS sa kodom bezbednosti uvek dobiti na mobilni broj jednog od lokalnih operatera koji ste registrovali u vašem profilu u banci. Skrećemo vam pažnju da pazite da vaš mobilni broj u banci uvek bude ažuriran sa onim brojem koji vi imate u upotrebi.

SMS Tan je sigurnosna metoda za uključenje u e-Banking. Aktiviziranjem ove usluge vi ćete primiti jedan jedinstven sigurnosni kod koji će vam se poslati preko SMS-a. To je kod za jednu upotrebu, dakle generiše se prema vašem specifičnom zahtevu i za svaki zahtev se šalje jedan novi sigurnosni kod. Vremensko trajanje sigurnosnog koda primljenog preko SMS-a je tri minuta i nakon ovih tri minuta sigurnosni kod više nije važeći.

Da bi vam olakšali da platite mesečne račune preko e-Banking-a, mi smo kreirali  video uputstva kojima se objašnjava korak po korak kako da ostvarite ove transakcije u e-Banking-u, video snimke tražite ovde.

Periodični platni nalozi su stalne mesečne uplate ili transferi koji se obavljaju iz računa korisnika na automatski način. Da bi se informisali kako se vrše periodični platni nalozi preko e-Banking-a pročitajte ovo Uputstvo za upotrebu usluga e-Banking-a sa sigurnosnim kodom preko SMS-a.

Računi električne energije, vode, telefona, osiguranja, poreza na lične dohotke, penzijski doprinosi, porez na imovinu, ostale uplate za dobijene usluge iz budžetskih jedinica (ministarstva, sudovi itd). Onda carinske uplate.

Zbog osetljivosti informacija i sigurnosnih rizika u slanju “lozinke” preko emaila, preporučujemo vam da kontaktirate Centar za kontakte na brojeve 038 555 555 ili 04 555 555 ili da nam pošaljete vaš broj kontakta preko emaila, tako da bismo mi vas kontaktirali da bi vas asistirali na uključenju u e-Banking platformu.

Da biste nastavili dalje sa obavljanjem transfera lepo vas molimo da se osigurate da je svaka informacija data sa vaše strane kao inicijator transfera tačna. Molim vas da pazite da u rubrikama opisa transfera ne uključite nijedan drugi simbol osim slova i brojeva, takođe se ni slova “š, ž, đ, č i ć” ne prihvataju.

Molim vas da nam dozvolite da vas obavestimo da zbog pitanja sigurnosti, vaš račun u e-Banking-u se blokira u trenutku kada pogrešno unesete neke od informacija kao što je ime korisnika ili lozinku pet puta redom. Sa druge strane, obaveštavamo vas da biste bili usluženi od strane Centra za kontakte ProCredit banke, potrebna vam je usluga Koda identifikacije klijenta, usluga koja pruža dostup u nekoliko od određenih usluga banke nemajući potrebu da posetite naše filijale.

Lepo vas molimo da imate u obzir da kako bismo razmatrali slučaj i poništili jednu od uplata, da nam pošaljete skaniranu uplatnicu preko emaila ili da posetite jednu od najbližih  filijala banke za pokretanje reklamacije / zahteva za poništenje transfera.

Vi možete da obavite transfer preko usluga e-Banking-a iz štednog računa u vaš tekući račun, i kada se pojavi novac u vašem računu, vi možete da nastavite sa podizanjem iz bankomata ili iz nekog od prodajnih mesta banke (POS).