Često postavljana pitanja i odgovori

Klijenti mogu da apliciraju za kreditne usluge preko online sistema za aplikaciju koji je integrisan u vebstranicu banke. Tražite aplikaciju ovde.

U širokom opsegu naših usluga, mi nudimo i kredit za kupovinu kuće ili stana. Za više kliknite link.

Da bi se kvalifikovali za kredit u ProCredit banci, kao prvo klijenti treba da žive i deluju na Kosovu. Takođe, klijenti treba da imaju redovna mesečna primanja iz plate, kirije, penzije iz zemalja van Kosova.

Ako nastavite da budete primalac plate / penzije / kirije preko ProCredit banke, onda vi treba da posetite vašu najbližu filijalu i da aplicirate za novi limit dozvoljenog prekoračenja.

Takođe vi možete da aplicirate online za Flex fondove, klikni  ovde.

Banka ProCredit ofron shërbime kreditore për banorë të Kosovës. Përveç kësaj, klientët duhet të plotësojnë kriteret e moshës të paraparë me rregulloret e aplikueshme në Kosovë (mosha minimale 18 vjeç), të merrni  pagën përmes bankës ProCredit, apo të sillet konfirmimi nga punëdhënësi që paga procedohet përmes bankës apo të hyra tjera që pranohen nga qiraja apo pensioni nga vendet jashtë Kosovës.

Želim da kupim novi automobil, da li mogu da dobijem krediti?

Banka pruža kredit za kuću / stan do 240 meseci.