Për ju bashkatdhetarë, banka ProCredit ju ofron shërbime profesionale dhe të avancuara të cilat ju mundësojnë të keni bankën me vete kudo që jetoni.

Me ProCredit ju ofrohen:

  • Shërbime moderne dhe të thjeshta – fleksibilitet 24/7
  • Kursime të sigurta dhe partneritet afatgjatë
  • Profesionalizëm të një banke Gjermane
  • Këshilltar personal.
     

Apliko online këtu për të hapur llogari në ProCredit,
Apo telefononi në numrin e dedikuar për Diasporën +383 (0) 49 555- 855 ( e hënë - premte nga 08:00 – 18:00)

Mundësi të shumta me bankën ProCredit:
Banka e parë gjermane në vend tani ofron ProCredit Direkt, një platformë digjitale që ofron qasje direkte 24 orë në të gjitha shërbimet bankare dhe kontroll të plotë në financat tuaja.

Llogaria jonë rrjedhëse ju mundëson qasje në çdo kohë në të gjitha shërbimet që keni nevojë:

  • Transferet e parave, pagesat e faturave, urdhërpagesat periodike, kartelë e debitit pa kontakt, SMS njoftimi për të gjitha transaksionet, tërheqje dhe deponime të parave në bankomate
  • Llogari të kursimeve FlexSave me fleksibilitet maksimal
  • Depozita me afat që mundësojnë planifikim afatgjatë
  • FlexFund (mbitërheqje) kredi investive private dhe kredi për shtëpi apo banesë

E gjitha kjo për një kosto fikse.