Ankesa apo sugjerime

Kjo platformë është zhvilluar me qëllim që të ju mundësohet klientëve të shkruajnë nga shtëpia apo zyra tyre për sugjerimet apo përvojën e tyre jo të mirë. Banka ProCredit do të trajtoj të gjitha kërkesat me seriozitet të plotë.
Informatat tuaja që do t’i shkruani gjatë këtij aplikimi do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.
 

Zgjedh arsyen e ankesës/sugjerimit