Ofertë për blerjen e veturave tjera të reja ( jo hibride)

9/19/2019

  • Normë efektive prej 5.55%
  • Deri 5 vite periudha e kthimit
  • 0% pjesëmarrje vetanake
  • Sigurimi KASKO jo i detyrueshëm

APLIKO KËTU

 Oferta vlen deri më 31 dhjetor, 2019.