ProCredit me çmime të reja për Fonde Flex (mbitërheqje)

11/29/2018

Fondet Flex (mbitërheqja) ju mundëson klientëve privatë qasje të shpejtë në fonde shtesë me normë efektive të interesit 9.00%.

APLIKO KËTU

 

A është i përshtatshëm ky shërbim për ju?

4 përfitimet që sjell mbitërheqja bankare:

  •  Norma më të favorshme interesi në treg - ju përfitoni dyfishin e pagës tuaj neto përmes shërbimit të mbitërheqjes ( Fondeve Flex) me normë efektive 9.00%
  • Para shtesë në dispozicion - qasje të menjëhershëm në fonde shtesë në zgjidhjen e mungesës afatshkurtër të mjeteve financiare, shpenzimeve të papritura ose emergjente, një shërbim i tillë ju jep komoditet duke ditur se gjithmonë do të keni mbështetje financiare
  • Paguaj vetëm për mjetet që shfrytëzon - paguani interes vetëm për atë shumë që përdorni. Nëse mjetet nuk shfrytëzohen tërësisht, kjo nënkupton që për shumën e mbetur nuk paguhet interes
  • Paratë kalojnë në llogari rrjedhëse - andaj ju mund t’i qaseni fondeve përmes pagesave me kartelë në POS që janë falas apo përmes tërheqjeve në bankomat po ashtu falas; gjendja e llogarisë dhe e shpenzimeve tuaja është e qasshme çdo kohë përmes e-Banking, bankomate apo SMS shërbimit.