Aktivitetet edukative

Përveç qasjes shumë të përgjegjshme të ProCredit Bank në kredidhënie; një ndër parimet tona kryesore gjithashtu është edhe mbrojtja e ambientit. Grupi ProCredit së bashku me ProCredit Bank në Kosovë vazhdimisht bëjnë përpjekje që ta rrisin efiçiencën në aktivitete të ndryshme, të cilat kanë për qëllim të kontribuojnë në mbrojtjen e ambientit – duke i këshilluar klientët dhe stafin rreth praktikave të ndryshme për mbrojtjen e ambientit.

Tashmë s’ka asnjë dyshim se ndotësit më të mëdhenjë të mjedisit janë njerëzit, por një menaxhim dhe një përdorim me efikas i burimeve do të mund të bëhej mrekulli për ambientin edhe do të sigurohej një jetë më e shëndetshme për gjeneratat e reja.

MËSONI SI MUND TË KONTRIBUONI PËR MJEDISIN:

Andaj, së bashku për një ambient më të pastër!