Bordi i drejtorëve

  • Z. Borislav Kostadinov - Kryetar i Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë.
  • Z. Marcel Zeitinger - Anëtar i Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë.
  • Z. Rainer Ottenstain - Anëtar i Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë.
  • Z. Jordan Damchevski – Anëtar i Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë.
  • Z. Ilir Aliu - Drejtor Gjeneral dhe anëtar i Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë.
  • Z. Luan Gashi - Anëtar i Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë.

                                                                                                Data references: 20 shtator 2017