Kredi biznesi për ndërmarrje të vogla

Përzgjedhja e një banke partnere është vendim shumë i rëndësishëm i secilit individ. Në ProCredit Bank, çështja e partneritetit është element shumë i rëndësishëm. Prandaj, ne kemi në dispozicionin e të gjithë atyre klientëve që zgjedhin të bashkëpunojnë me ne, këshilltarë të specializuar për biznes, të cilët janë të përkushtuar në përmbushjen e nevojave tuaja, qofshin ato këshilluese apo edhe financiare.

Plani juaj investiv, apo nevojat e tjera financiare, do të diskutohen me ju duke u bazuar në analizën e shëndoshë financiare.
Me përzgjedhjen e ProCredit Bank si zgjidhje e parë, ju përfitoni shërbime kreditore me kushte mjaft të favorshme.

Shuma e aplikimitKohëzgjatja e kredisëDokumentet e nevojshmeTë keni biznes aktiv të paktënMënyra e pagesës
< 250,000 Euro
  • Deri në 36 muaj për mallra
  • Deri në 180 muaj për mjete fikse,qëllime të ndryshme/blerje të patundshmërisë (objekt biznesi, tokë bujqësore)
  • Dokument valid i Republikës së Kosovës
  • Dokumentet e biznesit
6 muaj
  • Pagesa të rregullta mujore
  • Grejs periudha dhe pagesat e parregullta aplikohen vetëm në raste të veçanta

Për informata shtesë vizitoni degën më të afërt ose na kontaktoni në 038/555 – 555 dhe 049/555 – 555.