Kredi biznesi për ndërmarrjet e mesme

Përzgjedhja e një banke partnere është vendim shumë i rëndësishëm i secilit individ. Në “ProCredit Bank” çështja e partneritetit është element shumë i rëndësishëm. Prandaj, ne kemi në dispozicionin e të gjithë atyre klientëve, të cilët zgjedhin të bashkëpunojnë me ne, këshilltarë të specializuar për biznes që janë të përkushtuar në përmbushjen e nevojave tuaja, qofshin ato këshilluese apo edhe financiare.

Plani juaj investues apo nevojat e tjera financiare do të diskutohen me ju, duke u bazuar në analizën e shëndoshë financiare.
Me përzgjedhjen e “ProCredit Bank” si zgjidhje e parë ju përfitoni shërbime kreditore me kushte mjaft të favorshme.

 

Shuma e aplikimit

Kohëzgjatja e kredisë

Dokumentet e nevojshme 

Të keni biznes aktiv, të paktën

Mënyra e pagesës

>250,000 Euro
  • Deri në 36 muaj për mallra
  • Deri në 180 muaj për mjete fikse, qëllime të ndryshme/blerje të patundshmërisë (objekt biznesi, tokë bujqësore)

 

  • Dokument i vlefshëm i Republikës së Kosovës
  • Dokumentet e biznesit 
6 muaj
  • Pagesa të rregullta mujore
  • Grejs-periudha dhe pagesat e parregullta aplikohen vetëm në raste të veçanta

Për informata shtesë vizitoni degën më të afërt ose na kontaktoni në numrat e telefonit 038/555 – 555 dhe 049/555 – 555.