Kredi e siguruar me para të gatshme

Kredia e siguruar me para të gatshme është lloj i kredisë i cili mbulohet nga depozitat të cilat ju i keni afatizuar paraprakisht në bankë.

Keni kursime të afatizuara, por ju duhen paratë tani?
Në mënyrë që ju mos t’i tërhiqni paratë e kursyera para afatizimit, ProCredit Bank ofron për ju këtë lloj të kredisë duke ju mundësuar t’i kurseni paratë e afatizuara, por në të njëjtën kohë të keni fonde shtesë në llogarinë tuaj.

Përparësitë e kësaj kredie?

  • Aprovim i shpejtë
  • Procedura pa burokraci
  • Interes i favorshëm
Kohëzgjatja e kredisëMjetet e sigurisëMënyra e pagesës
Deri në 60 muaj Llogari afatizimi ose shumë e rezervuar

Lejohen pagesa mujore, tremujore, me vetëm një këst në fund të periudhës së kredisë, dhe grejs periudha

Për informata shtesë vizitoni degën më të afërt ose na kontaktoni në 038/555 – 555 dhe 049/555 – 555.