Kredi për agrobiznese

Ne dëshirojmë që agrobiznesi juaj të jetë i suksesshëm. Qëllimi ynë është i thjeshtë: t’ju mundësojmë që agrobiznesi juaj të zhvillohet me sukses, të krijojmë një bashkëpunim afatgjatë, si dhe të përfitoni shërbime të shpejta dhe cilësore nga ne.

Me kredi për agrobiznese mund të përgatiteni për sezonin bujqësor, të zgjeroni fondin e bagëtisë, të rregulloni fermën tuaj, serren tuaj, të blini pajisje bujqësore dhe të gjitha këto me kushte të favorshme.

Shuma e aplikimitKohëzgjatja e kredisëDokumentet e nevojshmePërvojaMënyra e pagesës
< 250,000 Euro
  • Deri në 36 muaj për kapital punues
  • Deri në 84 muaj për mjete fikse dhe qëllime të ndryshme agrobiznesi
  • Deri në 180 muaj për mjete fikse, qëllime të ndryshme/blerje të patundshmërisë (objekt biznesi, tokë bujqësore)
  • Dokument valid i Republikës së Kosovës
  • Dokumentet e Biznesit
  • Të keni përvojë të paktën një sezonë bujqësorë
  • Pagesa bëhet në bazë të shitjes së produkteve tuaja
  • Grejs periudha lejohet deri në 18 muaj
  • Pagesa sipas sezonalitetit

Për informata shtesë vizitoni degën më të afërt ose na kontaktoni në 038/555 – 555 dhe 049/555 – 555.