Kredi për vetura

Kredia për vetura e ofruar nga ProCredit Bank, është lloj i veçantë i financimit, i cili ju mundëson blerjen e veturës të cilën e dëshironi për qëllime private apo të biznesit.

Me këtë kredi ne financojmë blerjen e veturave të reja, por edhe atyre të vjetra (por jo më shumë se 8 vjet) përmes partnerëve tanë kontraktues me të cilët kemi marrëveshje bashkëpunimi.

ShumaDokumentet e nevojshmeMënyra e pagesës
Deri në 80% të vlerës së automjetit (duke përfshirë doganën, TVSH dhe shpenzime tjera)
  • Letërnjoftimi
  • Kontrata e punës/dokumentet e biznesit
  • Parallogaria për veturën që blehet
Pagesa të rregullta mujore, e në raste të veçanta edhe pagesa jo të rregullta

Për informata shtesë vizitoni degën më të afërt ose na kontaktoni në 038/555 – 555 dhe 049/555 – 555.