Kurset e këmbimit

Gusht 17, 2018
  • CHF
  • Blerje1.15469
  • Shitje 1.11469
  • USD
  • Blerje1.15855
  • Shitje 1.11855
  • GBP
  • Blerje0.91437
  • Shitje 0.87437