Shërbimi i ri i tërheqjes së parave KESH nga dyqanet 

Banka ProCredit ka avancuar shërbimet që ofrohen përmes Pikave të Shitjes, tani klientëve ju ofrohet mundësi për tërheqjen e parave të gatshme nga arkat e tregtarëve, pas pagesës me kartelë të debitit për mallin e blerë apo shërbimin e bërë. Ky shërbim ofrohet falas.

Kush mund ta shfrytëzoj shërbimin:

Mjafton të keni kartelë të debitit të bankës ProCredit dhe bëni së paku një blerje në pika të shitjes të bankës ProCredit
Maksimumi i tërheqjes është deri në 200 Euro brenda ditës

 

 

Dyqanet ku mund të tërhiqen para kesh:
Meridian Express
IP – KOS
Emona
Interex
Gorenje
Aztech
Green Pharmacy
Kastrati Pharmacy 
Liridoni
Buquku
Tropikal
Abi Center, Abi Store dhe Abi Plus
Riga Pharm