Shërbimet elektronike

Sot, çdo njëri nga ne ka synim që të gjitha punët t`i kryejë në kohë. Shfrytëzimi sa më efikas i kohës mbetet planifikimi më i vlefshëm që bëjmë ne.

Banka ProCredit bënë të gjitha përpjekjet për të dizajnuar dhe ofruar shërbime të tilla bankare që mund ta kursenin kohën tuaj. Si rrjedhojë, ne kemi në dispozicion një gamë të gjerë të shërbimeve të avancuara teknologjike që ju mundëson t`i kryeni shumë shërbime bankare lehtë dhe pa humbur kohë nga çdo vend që ndodheni, zyra, shtëpia. Së fundi, ne kemi implemetuar  Zona 24/7  të cilat i ofrojnë klientëve mundësi të kryejnë shumë shërbime bankare.

Shiko Zonën 24/7 në mënyrë virtuale → Zona 24/7

Këto shërbime ju ndihmojnë që të zhvilloni një biznes më konkurrues apo t`i menaxhoni financat tuaja personale thjeshtë dhe në mënyrë fleksibile.
 

 

  • e-Banking

    e-Banking është sistem i bankimit online që lejon qasje të sigurt në llogarinë bankare për të realizuar transaksione 24/7. më shumë

  • Shërbimet përmes SMS

    Përmes SMS shërbimeve klientët kanë qasje në informatat mbi llogarinë bankare si dhe realizimin e  shërbimeve tjera përmes SMS. më shumë

  • Shërbimet në bankomat

    Banka ProCredit operon me një rrjet të gjerë bankomatesh të vendosur në Zonën 24/7 apo të lokalizuar në tërë Kosovën. më shumë