Shërbimet në bankomat

ProCredit Bank, shërbimet e saj i bazon në fleksibilitet dhe përdorim të lehtë të tyre. Për të plotësuar sa më shumë gamën e shërbimeve që ofrojmë, ne kemi vënë në dispozicion të klientëve tanë bankomate në tërë lokacionet në Kosovë si dhe kemi impelementuar Zonat 24/7 të cilat ofrojnë mundësi të kryeni shumë shërbime bankare 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.

Kliko Zonat 24/7 për lokacionet më të afërta.

Shërbimet në bankomat:

Banka ProCredit vazhdimisht këshillon klientët të njdekin praktikat e sigurisë rreth shfrytëzimit të kartelave.  Lexoni praktikat këtu.

VIDEO UDHËZUESE
Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si tërhiqni para në bankomat:

Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të ndrroni pinin në bankomat:

Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të realizoni mbushje në bankomat:

Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të paguani faturat bankomat:

Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të shokoni gjendje e llogarisë në bankomat:

Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të depononi para bankomat: