Si të aplikoni?

Mënyra e vetme për të aplikuar në ProCredit Entry Programme është përmes ngarkuesit të CV-së i cili gjendet online në faqen tonë të internetit.

Këshilla se si të aplikoni online, i gjeni në videon udhëzuese këtu.

I interesuar për programin tonë?