e-Banking

e-Banking është sistem i bankimit online që lejon qasje të sigurtë në llogarinë bankare. Ky shërbim ju mundëson bizneseve dhe individëve të realizojnë punët e tyre bankare nga rehatia e zyrave, shtëpive të tyre apo Zonave 24/7. e-Banking, është shumë i përshtatshëm për personat të cilët punojnë gjatë ditës dhe nuk kanë kohë të vizitojnë bankën tonë apo institucionet ku kryen këto pagesa.

 

Ndër shërbimet e tjera, ka edhe këto veçori:

 • Rivendosja e fjalëkalimit
 • Prioritarizimi i transferteve kombëtare dalëse dhe regjistrimi i tyre në valuta të ndryshme
 • Pagesat për linjat kreditore
 • Më shumë se dy autorizime / nënshkrime për transfere për klientët e biznesit
 • Avancimi i procesit të ekzekutimit të pagave/pagesave masive
 • Menaxhimi i përfituesve
 • Përmirësimi i menysë së “Urdhërpagesave të fundit”
 • Kontrolla e saktësisë së IBAN
 • Inbox në e-Banking
 • Hapja e llogarisë së depozitave me afat

Përmes shërbimit elektronik bankar të Bankës ProCredit, sot në Kosovë mund të paguhen shpejtë dhe lehtë të gjitha këto fatura:

 • Tatimet - mujore dhe tre mujore në kuadër të Administratës Tatimore të Kosovës
 • Kontributet pensionale - mujore në kuadër të Administratës Tatimore të Kosovës
 • Taksat doganore - të cilat konfirmohen automatikisht përmes e-mail-it, pasi që të jetë realizuar pagesa
 • Shpenzimet mujore:       
  - Rrymën
  - Ujin
  - Telefonin
 • Shërbimet publike
 • Kompanitë e sigurimeve
 • Pagesat në emër të komunës:
  - Tatimi në pronë
  - Pagesat e kopshtit të fëmijëve
  - Pagesat hipotekare dhe pagesa të tjera që i faturojnë komunat.
 • Pagesat në emër të Ministrisë të Punëve të Brendshmepër nxjerrjen e dokumenteve siç janë:
  çertifikata e lindjes, e martesës, e nënshtetësisë, letërnjoftimet, pasaportat, patentë shoferi dhe dokumentet e tjera të ngjashme.

Cilat janë përfitimet e shërbimit e-Banking?
Për individë dhe biznese:

 • Lehtësi në qasje në llogarinë tuaj 24 orë në ditë, 7 ditë në javë
 • Pagesat e faturave në një vend dhe në çdo kohë të ditës
 • Ekzekutim i pagesave ndër bankare, nacionale dhe ndërkombëtare pa pasur nevojë të vizitohen degët e bankës
 • Shikimi i pasqyrës së transaksioneve të fundit përmes e-Banking në çdo kohë
 • Shikimi i pasqyrës për të gjitha transaksionet që i keni bërë nëpërmjet bankës tonë me detaje si shuma, koha, lokacioni ju ndihmojnë në planifikim të buxhetit mujor apo vetëm përcjellje të shpenzimeve tuaja.
 • Përparësi ekskluzive dhe shumë e konvenueshme për një biznes të suksesshëm është ekzekutimi i rrogave për punëtorët e kompanisë tuaj në mënyrë më të lehtë të mundshme.

Çka e bënë të veçantë këtë shërbim?

 • Shpenzime më të ulta - Transaksionet e bëra online përmes përdorimit të e-Banking janë më të lira se transaksionet e bëra në degët e bankës.
 • Shpejtësia -  ju do të kurseni kohë duke përdorur bankimin online  dhe qasja është e palimituar, 24 orë në ditë, 7 ditë  në javë nga çdo vend i botës.
 • Çfarë nevojitet për t’u pajisur me e-Banking? Të gjithë klientët me llogari të hapur në ProCredit Bank mund të aplikojnë për këtë shërbim, duke vizituar njërën nga degët e bankës apo mund të aplikoni online. Për më shumë informacione rreth masave të sigurisë ju lutem klikoni: Informata për Sigurinë Online.

Për çdo informatë shtesë, ju mund të kontaktoni qendrën tonë të thirrjeve 038/555 555 ose 049/ 555 555. Nëse dëshironi të realizoni këto shërbime klikoni KËTU.

Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të qasemi në e-Banking:

Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të shikoni gjendjen e llogarisë:

Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të realizoni transferta:

Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të paguani faturat:

Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të resetoni fjalkalimin:

Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të bëni pagës masive:

Çka e bënë të veçantë këtë shërbim?

 • Shpenzime më të ulta - Transaksionet e bëra online përmes përdorimit të e-Banking janë më të lira se transaksionet e bëra në degët e bankës.
 • Shpejtësia -  ju do të kurseni kohë duke përdorur bankimin online  dhe qasja është e palimituar, 24 orë në ditë, 7 ditë  në javë nga çdo vend i botës.
 • Çfarë nevojitet për t’u pajisur me e-Banking? Të gjithë klientët me llogari të hapur në ProCredit Bank mund të aplikojnë për këtë shërbim, duke vizituar njërën nga degët e bankës. Për më shumë informacione rreth masave të sigurisë ju lutem klikoni: Informata për Sigurinë Online.

  Për çdo informatë shtesë, ju mund të kontaktoni qendrën tonë të thirrjeve 038/555 555 ose 049/ 555 555.