e-Banking

Është sistem i bankimit online që lejon qasje të sigurte në llogarinë bankare. Ky shërbim ju mundëson bizneseve dhe individëve të realizojnë punët e tyre bankare nga rehatia e zyrave apo shtëpive të tyre 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë.

e-Banking, është shumë i përshtatshëm për personat të cilët punojnë gjatë ditës dhe nuk kanë kohë të vizitojnë bankën tonë apo institucionet ku kryen këto pagesa.

Me këtë shërbim elektronik bankar, sot në Kosovë mund të paguhen shpejtë dhe lehtë të gjitha këto fatura:

 • Tatimet - mujore dhe tre mujore në kuadër të Administratës Tatimore të Kosovës
 • Kontributet pensionale - mujore në kuadër të Administratës Tatimore të Kosovës
 • Taksat doganore të cilat konfirmohen automatikisht përmes email-it, pasi që të jetë realizuar pagesa
 • Shpenzimet mujore:
  - Rrymën
  - Ujin
  - Telefonin
 • Shërbimet publike
 • Kompanitë e sigurimeve
 • Pagesat në emër të komunës- tatimi në pronë, pagesat e kopshtit të fëmijëve, pagesat hipotekare dhe pagesa te tjera që i faturojnë komunat.
 • Pagesat në emër të Ministrisë të Punëve të Brendshme- për nxjerrjen e dokumenteve siç janë certifikata e lindjes, e martesës, e nënshtetësisë, letërnjoftimet, pasaportat, patentë shoferi dhe dokumente e tjera të ngjashme.

Cilat janë përfitimet e shërbimit e-Banking?
Për individë dhe biznese:

 • Lehtësi në qasje në llogarinë tuaj 24 orë në ditë, 7 ditë në javë
 • Pagesat e faturave ne një vend dhe në çdo kohe të ditës
 • Ekzekutim i pagesave ndër bankarë, nacionale dhe ndërkombëtare pa pasur nevoje te vizitohen degët e bankës
 • Shikimi i pasqyrës së transaksioneve të fundit përmes e-Banking ne çdo kohe
 • Shikimi i pasqyrës për të gjitha transaksionet që i keni bërë nëpërmjet bankës tonë me detaje si shuma, koha, lokacioni ju ndihmojnë ne planifikim te buxhetit mujor apo vetëm përcjellje të shpenzimeve tuaj.
 • Përparësi ekskluzive dhe shumë e konvenueshme për një biznes të suksesshëm, është ekzekutimi i rrogave për punëtorët e kompanisë tuaj në mënyrë më të lehtë të mundëshme.

Çka e bënë të veçantë këtë shërbim?
Shpenzime më të ulta - Transaksionet e bëra online përmes përdorimit të e-Banking janë më të lira se transaksionet e bëra në degët e bankës.
Shpejtësia -  ju do të kurseni kohë duke përdorur bankimin online, dhe qasja është e palimituar, 24 orë në 7 ditë të javës nga çdo vend i botës.

Çfarë nevojitet për t’u pajisur me e-Banking?
Të gjithë klientët me llogari të hapur në ProCredit Bank mund të aplikojnë për këtë shërbim, duke vizituar njërën nga degët e bankës. Për më shumë informacione rreth masave të sigurisë ju lutem klikoni: Informata për Sigurinë Online

Për çdo informatë shtesë, ju mund të kontaktoni qendrën tonë të thirrjeve 038/555 555 ose 049/ 555 555