Zona 24/7

 • Ku mund ta gjej Zonën 24/7 më të afërt?

  Lokacionet e Zonës 24/7 mund t'i gjeni këtu.

 • A mund të deponoj në llogari të kursimeve në Zonat 24/7?

  Po, bankomatet e bankës ProCredit mundësojnë deponim të parave direkt në llogari të kursimeve.

 • Sa para mund të deponohen në bankomat?

  • Klientët mund të deponojmë deri në 50 bankënota në bankomat që arrijnë vlerën jo më të madhe se 9,995 Euro.
  • Bankënotat mund të jenë të ndryshme, prej 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Euro.
  • Klientët, gjatë ditë, mund të realizojnë deponime në bankomat më shumë se një herë, me kusht që shuma e përgjithshme që ka deponuar klienti gjatë ditës nuk kalon shumën 9,995 Euro.