Razvoj kadra

ProCredit Onboarding Process
  • Razvoj kadra
  • Razvoj i obuka
  • ProCredit Onboarding Process
  • Stažiranje za studente

Naša vizija ljudskih resursa

ProCredit banka stvara i podržava pozitivno radno okruženje za koje sukarakteristični ličnaposvećenost, otvorenost i uzajamno razumevanje. Mi kod naših zaposlenih razvijamo kulturu konstruktivnog dijaloga, radne discipline, obostranog poštovanja i ništa manje značajnih entuzijazma i optimizma.
Obuka kadra je jedan od naših ključnih prioriteta. Ovo nas vodi u investiranje u razvoju naših zaposlenih i njihove specijalizovane obuke kroz različite domaće i međunarodne programe.

Mi smo posvećani u izgradnji tima sa visokim profesionalim standardima, kao i jakim principima i vrednostima, jer će nam to omogućiti da služimo našim klijentima na odgovoran i posvećen način. Naš transparentni proces selekcije kandidata i jedinstveni program obuke su osnov pravilnog razvoja zaposlenih, i konačno, osnov postizanja naših opštih ciljeva. Ponosni smo što smo organizacija koja podržava svoje osoblje i popunjava menadžerske pozicije internim unapređivanjem. Stremimo uspostavljanju dugoročnih odnosa sa zaposlenima zasnovanih na obostranom poverenju i poštovanju. Posledica takvog stava je da, naša politika podrazumeva da se unapređenjekadra zasniva na transparetnoj i etičkoj proceni zaposlenih, i to se takođe odražava na naše pakete naknada. Umesto isplaćivanja kratkoročnih bonusa ili premija, usmereni smo na adekvatan razvoj plate tokom vremena zasnovan na objektivnoj proceni napretka zaposlenog u okviru institucije.
Mi smo deo ProCredit grupe, koju predvodi ProCredit Holding sa sedištem u Frankfurtu (Nemačka). Naše poslovne aktivnosti se fokusiraju na pružanje društveno odgovornih bankarskih usluga u zemljama u razvoju.

ProCredit Holding je većinski vlasnik ProCredit banke Kosovo i drži 100% naših akcija. ProCredit BankaKosovo, koja ima B+ rejting izdat od strane FičRejtingsa, je osnovana 2000. godine iod samog početka se pokazala pouzdanim, poverljivim partnerom za veoma mala, mala i srednja preduzeća. Mi smo podržali njihov razvoj kroz podršku različitih poslovnih aktivnosti i investicija, kao i obrtni kapital. Finansijske usluge koje nude naše banke su dizajnirane da zadovolje potrebe naših klijenata, podržavajući njihova poslovanja u rastu i prilagođavanju današnjoj brzoj promeni tržišnog okruženja. Na ovaj način mi takođe dorpinosimo razvoju kosovske privrede u celini.

 

Što nudimo Što očekujemo
Dugoročna perspektiva i stabilnost u solidnoj međunarodnoj grupi Postojanu predanost našim etičkim vrednostima i institucionalnim objektivama
Jasan fokus na obuku, od osnovnih kurseva finansijske tematike do obuke menadžmenta u našim međunarodnim akademijama Istinski interes kod učenja, aktivnog učestvovanja i fleksibilnosti koja je potrebna da se putuje do lokacija obuke
Dinamičke prilike za lični i profesionalni razvoj na osnovu transparentnih kriterija, uključujući i priliku da se radi u inostranstvu Profesionalnu performansu koja prevazilazi samo postizanje ciljeva; mi očekujemo interpersonalne veštine, uz predanost i odanost načinu na koji mi vidimo odgovornost
Ugodno i transparentno radno okruženje sa ravnopravnom hijerarhijom i dobro razvijenom kulturom komunikacije u kojoj su vaše ideje i vaše mišljenje cenjeni Solidne etičke vrednosti, kao što su poštovanje i pravičnost i odsustvo diskriminacije bilo koje vrste, kao i kapacitet da se svakodnevno radi u ekipama