PROZOR ŽENE U POSLOVANJU

8/10/2023

ProCredit Banka je potpisala ugovor o saradnji sa Kosovskim fondom za kreditno jemstvo (FKGK) za kreditnu garanciju koja ima za cilj da olakša pristup finansijama za žene preduzetnice, kao i unapređenje finansijskog znanja, podršku za koju se očekuje da utiče na finansijsku sigurnost, kao i finansijsko i nezavisno osnaživanje žena.

KOJI SE PREDUZEĆA KVALIFIKUJU?

Parametri za MMSP koja ispunjavaju uslove za garantno finansiranje uključuju, ali nisu ograničeni na:

 • MMSP u privatnom vlasništvu, bez ikakvog državnog vlasništva tokom perioda pokrića kredita od garancije,
 • MMSP u vlasništvu ili suvlasništvu najmanje jedne žene ili koje vodi najmanje jedna žena na izvršnoj poziciji,
 • MMSP koja imaju registraciju poslovanja,
 • Kvalifikovani zajmoprimac/preduzeće mora biti u vlasništvu najmanje državljanice ili stalne stanovnice Kosova,
 • MMSP koja imaju manje od 250 zaposlenih.

KOJI KREDITI MOGU IMATI KORISTI OD PROZORA ZA ŽENE U POSLOVANJU?

Kvalifikovani krediti koji ispunjavaju sledeće kriterijume će biti prihvatljivi za koristi Prozor žene u poslovanju:

 • Minimalni iznos kredita je 3.000 evra,
 • Maksimalni iznos kredita je 50.000 evra,
 • Maksimalni iznos garancije je 35.000 evra,
 • Maksimalni rok otplate garantovanog kredita je do 84 meseca,
 • Namena kredita može biti za dugoročna ulaganja kao i za obrtna sredstva.

 

Posebnost ovog prozora je da će pored finansijske komponente ponuditi i nefinansijsku komponentu ili program tehničke pomoći za žene u poslovanju koje će biti podržane u smislu:

 • Izgradnja kapaciteta (finansijska edukacija i formalizacija),
 • Umrežavanje, kao i
 • Mentorstvo.

Za detaljnije informacije o specifičnostima Prozora Žene u poslovanju kliknite na link: https://fondikgk.org/dritarja-grate-ne-biznes/

Prijavite se za kredit ovde!

Primer za orijentaciju:

KREDIT

50.000 Eur

Period otplate kredita

48 meseci

Nominalna stopa

8,60%

Administrativni troškovi

0,50%

Efektivna kamatna stopa

9,22%