Llogaria bankare

e-Commerce

Llogaria bankare është llogari bazë e cila i mundëson biznesit qasje në shërbimet e tjera bankare dhe krijon relacion në mes bankës dhe biznesit tuaj. Kjo llogari është e strukturuar dhe dizajnuar në atë mënyrë që përfshin edhe shërbimet tjera të domosdoshme, të cilat një klienti të biznesit i nevojiten. 

Kjo llogari i mundëson klientëve qasje të plotë në financa përmes kanaleve elektronike, respektivisht platformave e-Banking, m-Banking dhe Zonat 24/7 me të vetmin qëllim që klientët të kenë qasje në shërbime bankare 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.

E gjitha kjo për një kosto fikse, gjej këtu listën e shërbimeve që përfshihen brenda llogarisë rrjedhëse.