Kurset e këmbimit

Bordi i drejtorëve
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.2235 1.1835
CHF 1.12215 1.08215
GBP 0.88381 0.84381
CNY 7.8747 7.7347
Refreskuar më: 4/22/2021