Kurset e këmbimit

Raportet tremujore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.09345 1.05345
CHF 1.01478 0.97478
GBP 0.912365 0.872365
CNY 7.4952 7.3552
Refreskuar më: 2/7/2023