Kurset e këmbimit

Etika e biznesit
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.06555 1.02555
CHF 1.019615 0.979615
GBP 0.882215 0.842215
CNY 7.08385 6.94385
Refreskuar më: 7/1/2022