Kurset e këmbimit

Bordi i drejtorëve
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.1485 1.1085
CHF 1.06016 1.02016
GBP 0.87019 0.83019
CNY 7.25955 7.11955
Refreskuar më: 12/3/2021