Kartelat

e-Commerce

Banka ProCredit është banka e parë në Kosovë e cila ka filluar të ofroj kartela që pranohen ndërkombëtarisht. Shfrytëzimi i kartelave ofron qasje në të holla 24/7 në valuta mbarë botën. Me këto kartela klientët mund të tërheqin para në bankomate, të paguajnë mallra në dyqane si dhe të realizojne pagesa në internet.

Për klientët e biznesit, ne ofrojmë këto kartela:

Debit kartelat

Kartelat me pagesë të shtyer

Kartela për qëllime specifike

Visa Business Electron
 • Mundëson blerje përmes POS (pikave të shitjes)
 • Tërheqje të parave bankomatet brenda edhe jashtë vendit
 • Tërheqjet në POS të ProCredit Bank në dyqane të caktuara

Visa Business Globe

 • Kartelë me pagesë të shtyer e pranuar ndërkombëtarisht
 • Mundëson blerje përmes POS (pikave të shitjes)
 • Business Globe mund t'ju lëshohet edhe personave të autorizuar në llogari, si dhe me kërkesë të kompanisë mund të paraqitet forma për aplikim edhe për punonjësit e tjerë që nuk janë të lidhur me llogarinë rrjedhëse të biznesit.

ProCommerce Customs Only

 • Kartelë ekskluzivisht për realizimin e pagesave në doganë.
 • U dedikohet personave që kanë llogari biznesi në Bankën ProCredit ose personave të tjerë të autorizuar duke ju mundësuar të paguajnë obligimet e doganës për mallin/ pajisjet e blera.

Visa Business Enterprise

 • Kartelë debiti me veçori të kredit kartelës
 • E pranuar pranuar ndërkombëtarisht
 • Blerje përmes internetit
 • Blerje përmes POS (pikave të shitjes)
 • Tërheqje të parave bankomatet brenda edhe jashtë vendit
 • Tërheqjet në POS të ProCredit Bank në dyqane të caktuara
 • Pa limit shpenzues- mund të shfrytëzoni të gjitha mjetet në llogarinë tuaj 

Shkarko broshurën “Praktikat më të mira dhe më të sigurta” për realizimin e transaksioneve me kartelë këtu.