Referentna stopa indeksa WAIR (Prosečna ponderisana kamatna stopa)

Kvartalni izveštaji
  • Misija banke
  • Struktura banke
  • Etika biznisa
  • Politike zaštite životne sredine
  • Žalbe
  • Saglasnost
  • Sistema za Uzbunjivanje
  • Financijska objavljivanja
Efektivni period Rate
16.02.2019 - 15.03.2019 0.45%
16.03.2019 - 16.04.2019 0.46%
16.04.2019 - 15.05.2019 0.48%
16.05.2019 - 15.06.2019 0.72%
16.06.2019 - 15.07.2019 0.74%
16.07.2019-15.08.2019 0.77%
16.08.2019 - 15.09.2019 1.02%
16.09.2019 - 15.10.2019 1.08%
16.10.2019 - 15.11.2019 1.10%
16.11.2019- 15.12.2019 1.11%
16.12.2019- 15.01.2020 1.12%
16.01.2020- 15.02.2020 1.13%
16.02.2020 - 15.03.2020 1.13%
16.03.2020 - 15.04.2020 1.13%
16.04.2020 - 15.05.2020 1.14%
16.05.2020 - 15.06.2020 1.13%
16.06.2020 - 15.07.2020 1.14%
16.07.2020 - 15.08.2020 1.14%
16.08.2020 - 15.09.2020 1.15%
16.09.2020 - 15.10.2020 1.18%
16.10.2020 - 15.11.2020 1.19%
16.11.2020 - 15.12.2020 1.20%
16.12.2020 - 15.01.2020 1.21%
16.01.2021 - 15.02.2021 1.18%
16.02.2021 - 15.03.2021 1.19%
16.03.2021 - 15.04.2021 1.19%
16.04.2021 - 15.05.2021 1.20%
16.05.2021 - 15.06.2021 1.15%
16.06.2021 - 15.07.2021 1.16%
16.07.2021 - 15.08.2021 1.16%
16.08.2021 - 15.09.2021 1.14%
16.09.2021 - 15.10.2021 1.15%
16.10.2021 - 15.11.2021 1.14%
16.11.2021 - 15.12.2021 1.15%
16.12.2021 - 15.01.2022 1.17%
16.01.2022 - 15.02.2022 1.26%
16.02.2022 - 15.03.2022 1.26%
16.03.2022 - 15.04.2022 1.26%
16.04.2022 - 15.05.2022 1.25%
16.05.2022 - 15.06.2022 1.24%
16.06.2020 - 15.07.2020 1.25%
16.07.2022 - 15.08.2022 1.31%
16.08.2022 - 15.09.2022 1.39%
16.09.2022 - 15.10.2022 1.55%
16.10.2022 - 15.11.2022 1.62%
16.11.2022 - 15.12.2022 1.63%
16.12.2022 - 15.01.2023 1.84%
16.01.2023 - 15.02.2023 1.98%
16.02 - 15.03.2023 2.00%
16.03.2023 - 15.04.2023 2.00%
Ažurirano dana: 3/14/2023