Kursi ja Valutave

Etika biznisa
  • Misija banke
  • Struktura banke
  • Etika biznisa
  • Politike zaštite životne sredine
  • Žalbe
  • Saglasnost
  • Sistema za Uzbunjivanje
  • Financijska objavljivanja
Kurs Kupi Prodaj
USD 1.06475 1.02475
CHF 1.004815 0.964815
GBP 0.883845 0.843845
CNY 7.4478 7.3078
Ažurirano na: 12/1/2022