Apliko online

Kjo platformë është zhvilluar me qëllim që të ju mundësohet klientëve të aplikojnë online për llogari dhe shërbime kreditore nga shtëpia apo zyrat e tyre. Pas aplikimit online, ju do të pranoni mesazh konfirmues nga banka për hapat e mëtutjeshëm.

Informatat tuaja që do t’i shkruani gjatë këtij aplikimi do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.