e-Commerce

Shërbimet përmes bankomatit

Përmes shërbimit e-Commerce, ProCredit Bank ju ofron bizneseve në Kosovë mundësinë e shitjes së produkteve dhe shërbimeve të tyre 24/7 përmes ueb faqes apo aplikacionit tuaj mobil, kështu duke pranuar pagesat pagesat online përmes kësaj platforme për mallin/shërbimin e shitur! 

Implementimi i shërbimit e-Commerce do t’i sjell tregëtarëve një mënyrë të thjeshtë të shitjes së produkteve në tregun vendor dhe rajonal përmes diversifikimit të kanaleve të shitjes duke u mos limituar në dyqane fizike apo orarin e limituar. 

E-commerce është edhe një mjet shumë efektiv për të monitoruar dhe menaxhuar pagesat e klientave në kohë reale dhe performimin e operacioneve tjera.

e-Commerce nënkupton shtimin e një mënyre të re dhe tejet të përshtatshme për konsumatorët tuaj i cili mundëson blerjen e produkteve dhe shërbimeve nga shtëpia e tyre 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë.

Proces i thjeshtë dhe shpejt i implemetimit.