Bordi menaxhues

Indeksi WAIR
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare

Znj. Eriola Bibolli – Zëvendësdrejtoreshë gjenerale

Znj. Bibolli u bë pjesë e ProCredit Bank në Kosovë në vitin 2001. Në vitin 2003 znj. Bibolli u emërua menaxhere për menaxhimin e rrezikut, ndërsa në vitin 2006 u emërua drejtoreshë financiare e ProCredit Bank në Kosovë. Znj. Bibolli u bë anëtare e Bordit menaxhues të ProCredit Bank në Kosovë në vitin 2007, dhe në prill të vitit 2008 u emërua zëvendësdrejtoreshë e përgjithshme.

Znj. Bibolli është diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Korçës në Shqipëri, dhe ka përfunduar studimet pasuniversitare me titullin magjistër e menaxhimit të biznesit në Universitetin e Bradford-it në Angli, në bashkëpunim me universitetin Nimbas në Holandë në vitin 2005. Në korrik të vitin 2009, znj. Bibolli përfundoi studimet në Akademinë ProCredit në Furth, Gjermani.