Kurset e këmbimit

Bordi menaxhues
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.1435 1.1035
CHF 1.14092 1.10092
GBP 0.91644 0.87644
CNY 7.8516 7.7116
Refreskuar më: 6/18/2019