Kurset e këmbimit

Bordi menaxhues
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.2055 1.1655
CHF 1.1007 1.0607
GBP 0.9086 0.8686
CNY 7.871 7.731
Refreskuar më: 11/24/2020