Kurset e këmbimit

Raportet tremujore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.14825 1.10825
CHF 1.15441 1.11441
GBP 0.90148 0.86148
CNY 7.7169 7.5769
Refreskuar më: 2/15/2019