Kurset e këmbimit

Raportet vjetore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.23305 1.19305
CHF 1.117485 1.077485
GBP 0.87833 0.83833
CNY 7.88065 7.74065
Refreskuar më: 5/12/2021