Kurset e këmbimit

Raportet tremujore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.1347 1.0947
CHF 1.11545 1.07545
GBP 0.85136 0.81136
CNY 7.8779 7.7379
Refreskuar më: 12/16/2019