Kurset e këmbimit

Skema organizative
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.19715 1.15715
CHF 1.102875 1.062875
GBP 0.875845 0.835845
CNY 7.68985 7.54985
Refreskuar më: 7/23/2021