Kurset e këmbimit

Indeksi WAIR
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.15015 1.11015
CHF 1.16123 1.12123
GBP 0.88626 0.84626
CNY 7.6345 7.4945
Refreskuar më: 4/18/2019