Kurset e këmbimit

Ankesa
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.12445 1.08445
CHF 1.09173 1.05173
GBP 0.86195 0.82195
CNY 7.73225 7.59225
Refreskuar më: 1/24/2020