Kurset e këmbimit

Misioni i bankës
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.15305 1.11305
CHF 1.14526 1.10526
GBP 0.92549 0.88549
0 0
CNY 7.8799 7.7399
Refreskuar më: 12/12/2018