Kurset e këmbimit

Bordi menaxhues
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.1466 1.1066
CHF 1.08136 1.04136
GBP 0.91519 0.87519
CNY 8.1026 7.9626
Refreskuar më: 7/10/2020