Kurset e këmbimit

Etika e biznesit
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.18085 1.14085
CHF 1.091485 1.051485
GBP 0.86858 0.82858
CNY 7.53965 7.39965
Refreskuar më: 10/15/2021