Kurset e këmbimit

Raportet tremujore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.13035 1.09035
CHF 1.10673 1.06673
GBP 0.93694 0.89694
CNY 7.8853 7.7453
Refreskuar më: 8/16/2019