Kurset e këmbimit

Bordi menaxhues
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.1282 1.0882
CHF 1.0786 1.0386
GBP 0.9145 0.8745
CNY 7.8756 7.7356
Refreskuar më: 3/30/2020