Kurset e këmbimit

Bordi i drejtorëve
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.13545 1.09545
CHF 1.12074 1.08074
GBP 0.87983 0.83983
CNY 7.9627 7.8227
Refreskuar më: 10/22/2019