Kurset e këmbimit

Skema organizative
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.23365 1.19365
CHF 1.118855 1.078855
GBP 0.891225 0.851225
CNY 7.9247 7.7847
Refreskuar më: 2/26/2021