Bordi i drejtorëve

Misioni i bankës
 • Misioni i bankës
 • Struktura e bankës
 • Etika e biznesit
 • Politikat mjedisore
 • Ankesa
 • Pajtueshmëria
 • Publikimet financiare

 • Z. Borislav Kostadinov - Kryetar i Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë.
 • Z. Marcel Zeitinger - Anëtar i Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë.
 • Z. Rainer Ottenstain - Anëtar i Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë.
 • Z. Jordan Damchevski – Anëtar i Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë.
 • Z. Ilir Aliu - Drejtor Gjeneral dhe anëtar i Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë.
 • Z. Luan Gashi - Anëtar i Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë