Kthehu te lista

Depo - në ndertim

Objekti është i ndërtuar me materiale të forta ndërtimore rreth vitit 2015 dhe ka etazhitet P+0 me sipërfaqe prej 600 m2 dhe si i tillë aktualisht shfrytëzohet si depo. Objekti është i suvatuar si nga brenda ashtu jashtë dhe posedon infrastrukturën e nevojshme për kryerjen e këtij funksioni.

Të dhënat për pronën

Lloji i pronës

Depo

Të dhënat mbi siperfaqen

6000.00 m2

Avantazhet e Pronës

Prona me Objekt gjendet në zonën kadastrale Sazli, rreth 10.5 km në anën verilindore të qendrës së qytetit të Ferizajt, ka qasje direkte në rrugë të asfaltur dhe përmes saj lidhet me rrugët dhe me pjesët tjera të qytetit të Ferizajt.

Çmimi i shitjes

0ferto €

Faleminderit për aplikim!