Cakto takim

Kjo platformë është zhvilluar me qëllim që të ju mundësohet klientëve të caktojnë takim me këshilltar personal kurdo që ju përshtatet më së miri. Pas aplikimit, ju do të pranoni mesazh konfirmues nga banka për hapat e mëtutjeshëm.

 

Informatat tuaja që do t’i shkruani gjatë këtij aplikimi do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.

Zgjedh arsyen e takimit: