Banka ProCredit dhe Marigona Hill nënshkruan marrëveshjen për financimin e blerjes së pronave rezidenciale në Marigona Hill.

7/26/2023

Financo blerjen e pronës rezidenciale në Marigona Hill përmes bankës ProCredit Bank dhe përfito nga disa prej benefiteve të kësaj marrëveshje:

  • Financim deri në 90 % të çmimit të shitblerjes së pronës
  • Afat kthimi deri në 30 vjet
  • Prona e blerë vendoset hipotekë
  • Norma fikse për 5 vitet e para

Shembull për orientim:

Kredi për shtëpi/banesë 1,000,000 EUR
Periudha e kthimit të kredisë  360 muaj
Norma nominale  3.90%
Shpenzimet administrative  0.50%
Norma efektive e interesit  4.01%


Apliko këtu!