Investo në panele solare për biznesin tuaj!

8/25/2023

Banka ProCredit ka lansuar ofertën për financim me kredi investive për instalimin e paneleve solare, përmes partnerëve.

Kredi për investim në panele solare për biznesin tuaj me normë efektive vjetore duke filluar nga 3.51% 

  • Afat kthimi deri në 84 muaj
  • 0% shpenzime administrative
  • Aplikim i thjeshtë online 

APLIKO TANI 

Oferta vlen deri më 31 dhjetor 2023!

Shembull për orjentim:

Kredi për investime në panele solare përmes partnerëve

170,000 Eur

Periudha e kthimit të kredisë

84 muaj

Norma nominale vjetore

3.50%

Shpenzimet administrative

0.00%

Norma efektive vjetore

3.55%

Lista e partnerëve:

www.jahasolar.com

www.elen-ks.com

www.jvks.org

www.unisolar-ks.com

www.muqacompany.com

www.esco-ks.com

www.get-ks.com

www.sunvolta-ks.com