Ofertë e madhe, normë interesi e vogël!

9/1/2021

Blerja e shtëpisë është ëndërr për shumicën prej nesh!  

Për të financuar planet tuaja afatgjata për banim dhe për të promovuar investime që i sjellin vlerë të shtuar mirëqenies familjare, Banka ProCredit ka lansuar ofertën për kredi me kushte preferenciale.  

Kredi për shtëpi apo banesë me normë efektive duke filluar nga 3.3% 

  • Kushte preferenciale
  • Afat kthimi deri në 20 vjet 
  •  Aplikim i thjeshtë online 

Investo edhe në panele solare dhe përfito të gjithë kredinë me 0% shpenzime administrative. ProCredit, si bankë e përkushtuar ndaj mbrojtjes së mjedisit, ju mundëson të përfitoni të gjithë shumën e kredisë me 0% shpenzime administrative nëse investoni në panele solare. 

Nëse jeni ende me qira, merre iniciativën dhe shqyrtojeni ketë ofertë! Është shumë më e arsyeshme që vitet e ardhshme të paguani këst për një pronë që në fund bëhet e gjitha e juaja! 

APLIKO TANI 

Shembull për orientim:

Kredi për shtëpi/banesë     150,000 Eur
Periudha e kthimit të kredisë 240 muaj
Norma nominale 3.2%
Shpenzimet administrative 0.5%
Norma efektive e interesit 3.3%

***Nëse klienti investon edhe në panele solare:

  •  Me kushtet identike sikurse në shembullin më lartë
  • Atëherë ju përfitoni 0% shpenzime administrative
  • Dhe normë efektive të interesit duke filluar nga 3.25%
Kredi për shtëpi/banesë     150,000 Eur
Norma efektive e interesit 3.25%

Oferta vlen deri më 31 mars 2022!