Ofertë për blerjen e veturave hibride dhe elektrike

9/19/2019

  • Normë efektive prej 5.01%
  • Deri 5 vite periudha e kthimit
  • 0% pjesëmarrje vetanake
  • Sigurimi KASKO jo i detyrueshëm

APLIKO KËTU

 Oferta vlen deri më 31 dhjetor, 2019.