ProCredit Bank me pako për Studentë, 00.00 Euro mujore

9/26/2022

Në prag të vitit të ri akademik Banka ProCredit lanson llogarinë ProStudent. 

Në kuadër të kësaj llogarie përfshihen shumë shërbime pa pagesë për studentët deri në moshën 23 vjeç.

Apliko online në ueb faqe: KËTU.

Shërbimet që përfshihen pa pagesë në llogarinë ProStudent janë:

Llogaria:
•    rrjedhëse, kursimit, dhe depozita me afat

Kartela e debitit:
•    lëshimi, mirëmbajtja dhe dërgimi me postë 
•    deponim në ATM 
•    tërheqje nga POS në dyqane 
•    mbushje e telefonit në ATM
•    kthimi i kartelës së mbetur në ATM
•    ndryshimi i pinit për herë të parë në ATM 
•    mini-bilanci në ATM
•    ri-aktivizimi i PIN-it 
•    3D Secure Ipin

e-Banking & Mobile App:
•    eBanking, mobile app
•    transfertat brenda të gjitha llogarive në ProCredit 
•    aplikimi për urdhër-pagesat periodike brenda ProCredit Bank dhe me bankat tjera me e-Banking.
•    pagesat për institucionet publike, universitete, shkolla private, ambasada dhe kompani sigurimesh
•    transfertat hyrëse ndërkombëtare Propay

SMS shërbimet:
•    sms mbushje, bilanci, njoftimi 
*pagesat në POS brenda Kosovës si dhe pagesat në internet ofrohen falas sipas rregullores së BQK-së!


Lehtë për ty!