Direktorat

Upravni odbor
  • Misija banke
  • Struktura banke
  • Etika biznisa
  • Politike zaštite životne sredine
  • Žalbe
  • Saglasnost
  • Sistema za Uzbunjivanje
  • Financijska objavljivanja

Upravni odbor

  • Gđa. Eriola Bibolli  – Predsednica Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu.
  • G. Christian Edgardo Dagrosa - Član Upravnog Odbora ProCredit Banke na Kosovu.
  • G. Rainer Ottenstein - Član Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu.
  • G. Jordan Damchevski – Član Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu.
  • Gđa. Semra Çitaku  – Član Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu.