Upravni odbor

Kvartalni izveštaji
  • Misija banke
  • Struktura banke
  • Etika biznisa
  • Politike zaštite životne sredine
  • Žalbe
  • Saglasnost
  • Sistema za Uzbunjivanje
  • Financijska objavljivanja

Visar Paçarada – Privremeni izvršni director i član Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu

G. Pacarada je imenovan za privremenog glavnog izvršnog direktora u ProCredit banci na Kosovu od jula 2023. i člana Upravnog odbora u ProCredit banci na Kosovu od maja 2019. godine.

G. Paçarada je postao deo ProCredit Banke decembra meseca 2007. godine. U 2011. godini je imenovan za Koordinatora za procenu kreditnog rizika dok je 2012. godine postao Rukovodilac Jedinice za kreditiranje srednjih klijenata u okviru Odeljenja za poslovanje. Maja meseca 2014. godine imenovan je za Rukovodioca Odeljenja za sektor srednjeg poslovanja i zatim nastavljajući kao Rukovodilac u Odeljenju za poslovne klijente (SME – MSP) od novembra meseca 2016. godine.

G. Paçarada je diplomirao na Univerzitetu Westminster u Londonu, u smeru Upravljanja međunarodnog poslovanja i takođe je 2016. godine završio studije u ProCredit Akademiji menadžmenta u Furth, Nemačka.

Bejtë Cakaj – Član Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu

G. Cakaj je imenovan za člana Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu maja meseca 2019. godine.

Trenutno je odgovoran za Odeljenje za procenu kreditnog rizika, Odeljenje za upravljanje kvalitetom portfolija i Odeljenje za interne usluge.

G. Cakaj je postao deo ProCredit Banke na Kosovu 2009. godine. U 2012. godini je imenovan za Koordinatora za procenu kreditnog rizika. G. Cakaj je 2013. godine završio program za razmenjivanje iskustva gde je u periodu od jedne godine radio u Odeljenju za procenu kreditnog rizika ProCredit Holdinga sa sedištem u Frankfurtu. Avgusta meseca 2016. godine je imenovan za Zamenika Rukovodioca Odeljenja za kreditni rizik. Septembra meseca 2017. godine imenovan je za Službenika usklađenosti za prevenciju pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, dok je novembra meseca 2018. godine imenovan za rukovodioca Odeljenja za procenu kreditnog rizika.

G. Cakaj je diplomirao na Američkom Univerzitetu na Kosovu u smeru Poslovnog upravljanja, trenutno nastavlja postdiplomske studije u smeru Bankarstva i finansijskog upravljanja na Univerzitetu Ljubljane u Prištini. Decembra 2017. godine, g. Cakaj je završio studije u ProCredit Akademiji menadžmenta u Furth, Nemačka.