3D Secure Dynamic

Shërbimet përmes bankomatit

3D (Three Domain) Secure Dynamic është program/standard global i zhvilluar për të kryer transaksione të sigurta në internet.

Programi është i zhvilluar në mënyrë që secili kartelë mbajtës të jetë në gjendje t’ia vërtetojë origjinalitetin e tij/saj bankës lëshuese të kartelës, gjatë një transaksioni për blerje online. Sistemet ndërkombëtare të pagesave MasterCard dhe Visa International kanë zhvilluar sistemet e tyre të sigurta për blerje online duke u bazuar në modelet 3D Secure.

Ueb-faqet duhet të kenë logot e dy plaformave: 

Gjithsesi ju lutem keni parasysh se autentikimi i pagesës me 3D Secure varet nga faqja e biznesit në internet ku klienti dëshiron të bëjë pagesën. Ne rast se biznesi/merchanti në internet përkrah një opsion të tillë, atëherë nga klienti  automatikisht do të kërkohet autentikimi përmes platformës 3D Secure.

Për të mësuar se si funksionon programi 3D Dynamic, kliko këtu