Transfertat ndëkombëtare

Shërbimet përmes bankomatit

Banka ProCredit vazhdimisht përpiqet të zhvilloj lidhje biznesi me klientët e vet, gjithashtu edhe si synim ka lehtësimin e lidhjeve të klientëve të biznesit me partnerët e tyre. Për këtë qëllim, përveç shërbimit ProPay, Banka ProCredit ju ofron transferte ndërkombëtare si hyrëse ashtu edhe dalëse të shpejta, sigurta dhe me çmime atraktive.
Transfertat ProPay ofrohen me kosto të volitshme duke qenë se përdoret rrjeti i bankave të ProCredit. Shtetet pjesëmarrëse në ProPay mund t'i gjeni këtu

Përfitimet nga transfertet ProPay:

  • Kosto e ulët 
  • Transferte pa komisione – për përfituesin e fondeve
  • Shpejtësi – transfertet kryhen brenda ditës dhe përfituesi i transfertës i merr fondet po atë ditë

Për transfertet ndërkombëtare që kryhen jashtë rrjetit të Bankave ProCredi, ju përfitoni:

  • Shpejtësia
  • Çmime fikse atraktive për transferte dalëse
  • 0 Euro Komision për transferte hyrëse (OUR përmes ProCredit Gjermanisë)

SWIFT Kodi i Bankës ProCredit në Kosovë është: MBKOXKPRXXX
Banka korrespodente për pagesat në EUR, USD, GBP dhe CHF është:
ProCredit Bank Germany                      SWIFT CODE: PRCBDEFFXXX
 

Forma me instruksione për pranimin të parave nga jashtë, kliko këtu.