Pyetjet dhe përgjigjjet më të shpeshta

Klientët mund të aplikojnë për shërbime kreditore përmes sistemit të aplikimit online i cili është i integruar në web faqen e bankës. Gjeni aplikacionin këtu.

Në gamën e gjerë të shërbimeve tona, ofrojmë edhe kredi për blerje të shtëpisë apo banesës. Për më shumë kliko linkun.

Për t’u kualifikuar për kredi në bankën ProCredit, fillimisht klientët duhet të jetojnë dhe veprojnë në Kosovë. Po ashtu, klientët duhet të kenë të hyra të rregullta mujore nga paga, qiraja, pensioni nga vendet jashtë Kosovës.

Nëse ju vazhdoni të jeni pranues i pagës/pensionit/qirasë përmes bankës ProCredit, atëherë ju duhet të vizitoni degën tuaj me të afërt dhe të aplikoni për limit të ri të mbitërheqjes. Po ashtu, ju mund të aplikoni online për Fonde Flex, kliko këtu.

Banka ProCredit ofron shërbime kreditore për banorë të Kosovës. Përveç kësaj, klientët duhet të plotësojnë kriteret e moshës të paraparë me rregulloret e aplikueshme në Kosovë (18-65 vjeç), të merrni  pagën përmes bankës ProCredit, apo të sillet konfirmimi nga punëdhënësi që paga procedohet përmes bankës apo të hyra tjera që pranohen nga qiraja apo pensioni nga vendet jashtë Kosovës.

Banka ofron kredi për vetura përmes kredisë investive 10,000 – 30,000 Euro.

Banka ofron kredi për shtëpi/banesë deri në 240 muaj.