Često postavljana pitanja i odgovori

Za podizanja / uplate koje se vrše unutar Kosova, molim vas da se obratite cenovniku, kliknite ovde.

Za podizanja / uplate koje se vrše van bankarske mreže ProCredit, molim vas da se obratite cenovniku, kliknite ovde.

Za kartice ProCredit Banke koje su ostale u bankomatu, predstavnici banke će vas obavestiti sledećih dana za mesto i dan kada možete da uzmete karticu. Dok za kartice ostalih banaka, molite se da se obratite najbližoj filijali ili telefonirajte u kontakt centru na broj 049/555-555 ili 038/555-555 za više informacija ili na zvaničnu e-mail adresu banke kos.kujdesiperkliente@procredit-group.com

 IPIN se automatski generiše na vašem broju mobilnog telefona. To je šesto cifreni kod (besplatni) koji vi treba da prepišete na internetskoj stranici nakon što ste dali potrebne podatke (uključujući i broj kartice) i nakon što ste pritisi taster za potvrdu kupovine u “internet prodavnici”. Za više kliknite ovde.

U bankomatima ProCredit Banke na Kosovu sa karticama Por Credit Banke, klijenti mogu podići do 2.000 evra u 24 h kao i u nekim određenim slučajevima do 10.000 evra.

Za više informacija oko limita od 10.000 evra, telefonirajte u Centru kontaktiranja na broj 049/555-555 ili 038/555-555, ili možete da potpišete ugovor o određenom dnevnom limitu u jednoj od naših filijala.

Za korisnike koji aktivno koriste svoje kartice, njihove kartice se automatski obnavljaju. Čim je kartica spremna, banka je šalje poštom na vašu adresu stanovanja koju ste deponovali u banci. Što se tiče kupaca koji istovremeno imaju dve debitne kartice, nažalost kartica se ne obnavlja automatski. Isto tako, ukoliko kartica klijenta nije automatski obnovljena, klijent može zatražiti novu karticu prijavom preko veb stranice ili putem ebanking servisa. Molimo Vas da kontaktirate Kontakt centar na 049/555-555 i 038/555-555, ili putem zvanične mejl kos.kujdesiperkliente@procredit-group.com, u trenutku prijema obaveštenja putem SMS-a od banke o isteka kartice za dodatne informacije.

ProCredit Banka pruža karticu Debit Master Card koja ima ista svojstva koja imaju kredit kartice, koja omogućava uplate unutar i van zemlje kao i online kupovinu u nekloliko web stranica.

Za određivanje novog Pin-a za karticu, klijenti treba da se obrate nekoj od naših uslužnih mesta.

Klijenti mogu da zadaju novi PIN putem mobilnog bankarstva, na bankomatima banke ili mogu da odu na bilo koji od naših servisa.
 

Ne, ova usluga je ukljućena u mesečnu proviziju za sve klijente ProCredit Banke.

Slanje kartica preko pošte je jedna usluga koju mi pružamo za sve naše klijente i ovo je jedini način od sada pa nadalje da bi se dobila kartice banke.

Aktiviranje kartice i PIN-a može da se izvrši samo preko mobilnih operatera Kosova.

Obaveštenja za transakcije karticom Dnevni maksimum Jedna jedina transakcija
Dnevne kupovine preko interneta 5,000 EUR 3,000 EUR
Kupovine u prodajnim mestima (POS) 5,000 EUR 3,000 EUR
Podizanja na Kosovu iz drugih bankomata 5,00 EUR  
Podizanja iz bankomata van Kosova 5,00 EUR  
Podizanja iz tekučih računa iz bankomata ProCredit Banke 2,000  EUR i u posebnim slučajevima do 10,000 EUR  

 

Biće 5 pokušaja poštom da se kartica dostavi na vašu adresu stanovanja. Adresu isporuke možete promeniti u sistemima kompanije na https://nposta.com/kontakto/. U slučajevima kada u roku od 5 pokušaja kurir ne uspe da vam dostavi pošiljku, kontaktirajte direktno poštu na 080020400.

Kartica se nakon 60 dana uništava od strane banke, stoga da bi dobili novu karticu treba da ponovo aplicirate za ovu uslugu.

Zaključajte i otključajte karticu preko mobilne aplikacije 24/7 koju možete preuzeti ovde. Možete nas pozvati i prijaviti izgubljene kartice na 049 / 555-555 i 038 / 555-555.

Iznos koji možete platiti bez postavljanja PIN-a na POS-u je 50 evra po transakciji.

  • Iznos koji možete platiti bez postavljanja PIN-a na POS-u je 50 evra po transakciji.

Iznos koji možete platiti bez postavljanja PIN-a na POS-u je 50 evra po transakciji.

Možete izvršiti do 5 transakcija bez unosa PIN-a. U šestoj uplati morate uneti PIN u POS čak i ako se plaćanje vrši sa ili bez kontakta.