Često postavljana pitanja i odgovori

Za podizanja / uplate koje se vrše unutar Kosova, molim vas da se obratite cenovniku, kliknite ovde.

Za podizanja / uplate koje se vrše van bankarske mreže ProCredit, molim vas da se obratite cenovniku, kliknite ovde.

Za kartice ProCredit Banke koje su ostale u bankomatu, predstavnici banke će vas obavestiti sledećih dana za mesto i dan kada možete da uzmete karticu. Dok za kartice ostalih banaka, molite se da se obratite najbližoj filijali ili telefonirajte u kontakt centru na broj 049/555-555 ili 038/555-555 za više informacija.

 IPIN se automatski generiše na vašem broju mobilnog telefona. To je šesto cifreni kod (besplatni) koji vi treba da prepišete na internetskoj stranici nakon što ste dali potrebne podatke (uključujući i broj kartice) i nakon što ste pritisi taster za potvrdu kupovine u “internet prodavnici”. Za više kliknite ovde.

U bankomatima ProCredit Banke na Kosovu sa karticama Por Credit Banke, klijenti mogu podići do 2.000 evra u 24 h kao i u nekim određenim slučajevima do 10.000 evra.

Za više informacija oko limita od 10.000 evra, telefonirajte u Centru kontaktiranja na broj 049/555-555 ili 038/555-555, ili možete da potpišete ugovor o određenom dnevnom limitu u jednoj od naših filijala.

Za klijente koji su aktivni u korišćenju njihovih kartica, njihove kartice se obnavljaju na automatski način. Čim je kartica gotova, banka vrši njeno slanje preko pošte na vašu adresu stanovanja koju ste deponirali u banci. Dok klijenti koji imaju dve debit kartice u isto vreme, nažalost kartica se ne obnavlja automatski. Molim vas da u trenutku prijema obaveštenja preko SMS od strane banke za istek kartice da kontaktirate Centar za kontaktiranje na broju 049/555-555 ili 038/555-555 za dodatne infomacije.

ProCredit Banka pruža karticu Debit Master Card koja ima ista svojstva koja imaju kredit kartice, koja omogućava uplate unutar i van zemlje kao i online kupovinu u nekloliko web stranica.

Za određivanje novog Pin-a za karticu, klijenti treba da se obrate nekoj od naših uslužnih mesta.

Pin kartice se može promeniti na bankomatu, vidi ovde.

Ne, ova usluga je ukljućena u mesečnu proviziju za sve klijente ProCredit Banke.

Slanje kartica preko pošte je jedna usluga koju mi pružamo za sve naše klijente i ovo je jedini način od sada pa nadalje da bi se dobila kartice banke.

Aktiviranje kartice i PIN-a može da se izvrši samo preko mobilnih operatera Kosova.

Obaveštenja za transakcije karticom Dnevni maksimum Jedna jedina transakcija
Dnevne kupovine preko interneta 5,000 EUR 3,000 EUR
Kupovine u prodajnim mestima (POS) 5,000 EUR 3,000 EUR
Podizanja na Kosovu iz drugih bankomata 5,00 EUR  
Podizanja iz bankomata van Kosova 5,00 EUR  
Podizanja iz tekučih računa iz bankomata ProCredit Banke 2,000  EUR i u posebnim slučajevima do 10,000 EUR  

 

Biće 5 pokušaja poštom da se kartica dostavi na vašu adresu stanovanja. Adresu isporuke možete promeniti u sistemima kompanije na https://nposta.com/kontakto/. U slučajevima kada u roku od 5 pokušaja kurir ne uspe da vam dostavi pošiljku, kontaktirajte direktno poštu na 080020400.

Kartica se nakon 60 dana uništava od strane banke, stoga da bi dobili novu karticu treba da ponovo aplicirate za ovu uslugu.

Zaključajte i otključajte karticu preko mobilne aplikacije 24/7 koju možete preuzeti ovde. Možete nas pozvati i prijaviti izgubljene kartice na 049 / 555-555 i 038 / 555-555.